ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ:6978073955 mail:airclub_pigasos@yahoo.gr

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Αγώνες Κυπέλλου Υπερελαφρών Αεροσκαφών


Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υπερελαφρών και απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο., με ενασχόληση στο αεράθλημα των Υπερελαφρών, να λάβουν μέρος στους Αγώνες Κυπέλλου Υπερελαφρών Αεροσκαφών στις κατηγορίες 3axis (RAL1, RAL2, RAM1, RAM2) και Weight Shift (RWL1, RWL2, RWM1, RWM2) σε πολλαπλά αγωνίσματα, εφ’ όσον υπάρχουν περισσότερες από 4 συμμετοχές από 2 τουλάχιστον σωματεία ανά κατηγορία. Οι αγώνες θα γίνουν στο αεροδρόμιο της Π.Α στο Τυμπάκι Ηρακλείου, όπου δραστηριοποιείται η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ, το Σάββατο και Κυριακή 16 και 17 Μαΐου 2015, με εναλλακτική ημερομηνία 23 και 24 Μαΐου 2015. Οι αγώνες αυτοί.....


προσμετρώνται στην αξιολόγηση των σωματείων.
ΠΡΟΣΟΧΗ.Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στην ΕΛΑΟ και την Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ, το αργότερο έως την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 και ώρα 23:59. Συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές. Η λήξη υποβολής συμμετοχών αρκετές ημέρες πριν τους αγώνες είναι αναγκαία λόγω του ότι το Τυμπάκι είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο και απαιτείται χρόνος για την έκδοση των σχετικών αδειών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ